Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 30/11/2023

Scroll to top

Top

SALONUL NAȚIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 2023 - UAP

SALONUL NAȚIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ 2023
Doctor

REGULAMENT

Salonul Național de Artă Contemporană – 2023 se va desfășura în perioada 15.10 – 15.11.2023.

Expozițiile se vor organiza în spațiile Combinatului Fondului Plastic, galeriile de artă din rețeaua Uniunii Artiștilor Plastici din România, Muzeul Național al Literaturii, Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”, Muzeul Tehnic ”Dimitrie Leonida” și Galeriile de Artă ale Casei Oamenilor de Știință din cadrul Academiei Române.

Salonul va cuprinde și manifestări conexe, în spații alternative, expuneri și acțiuni artistice ambientale, conferințe și workshop-uri.

Selecția artiștilor aplicanți se va face de către juriul național de specialiști și curatori prin analizarea propunerilor făcute de aplicanți după publicarea apelului național și internațional de participare. Salonul va conține și creația unor invitați ai echipei curatoriale și ai conducerri UAP.

Tema Salonului, ”Supraviețuiri”, a fost propusă de echipa curatorilor, condusă de criticul de artă Ruxandra Dreptu, și agreată de către Consiliul Director al UAP din România.

Descriere sumară a temei

Evenimentele din ultima perioadă au generat întrebări referitoare la răspunsul adecvat la prea frecventele provocări ale destinului, ce se va întâmpla mâine, care va fi viitorul imediat, unde se află Salonul, adăpostul ideal – fizic și mental și, în această situație, unde se plasează arta, care este rolul artiștilor în raportul de forțe dintre artă și spectator, dintre obiect și om.

Artistul nu își propune să rezolve, prin mijloacele artei, problemele socio-politice, ecologice și umanitare și nici măcar pe ale sale, personale, ci să atragă atenția asupra faptului că imaginea se imprimă în conștiința privitorului și așteaptă răspuns și acțiune. El nu mai are răbdare să explice și nici spectatorul să descifreze complicate și absconse detalii, dar este pregătit să primească și să capteze fleșuri motivaționale, iar arta cu vocația perisabilului, a întâmplării, a derizoriului și a senzaționalului, cu alte cuvinte, arta noastră cea de toate zilele, având o dublă adresabilitate: estetică, dar și demonstrativă, decorativă, dar și răscolitoare, aflată undeva între bucurie și coșmar este pregătită să devină manifest (voce). În aceste condiții, tema ”Supraviețuiri” are două paliere de interpretare:

 • Arta ca model: Supraviețuirea (Nachleben) artei contemporane cu șansa de a se închega stilistic interpretând modele ale trecutului, fiind parte a unui alt Atlas după exemplul lui Aby Warburg.
 • Arta ca manifest: Supraviețuirea în actualitate – de la centru la periferie, de la hiperbolizarea eului la anularea lui, pentru salvarea fiecăruia și în plan larg, a planetei, pentru dreptul de a trăi (de a fi).

Participarea este gratuită.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot să aplice membrii Uniunii Artiștilor Plastici din România care nu au obligații restante față de UAP, masteranzii și absolvenții Academiilor de Artă din România, precum și toți artiștii profesioniști din teritoriile istorice românești și diaspora care sunt integrați în sistemul UAP.

 • pot fi înscrise pentru selecție maxim două lucrări, realizate în ultimii 3 (trei) ani. Se selectează o singură lucrare;
 • sunt acceptate lucrări executate în toate tehnicile și tipurile de materiale;
 • sunt acceptate lucrări parietale sau tridimensionale;
 • lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități tehnice, cât și estetice;
 • respectarea temei este obligatorie;
 • lucrările parietale trebuie să se încadreze între dimensiunile: 70 cm, latura cea mai mică și 150 cm, latura cea mai mare;
 • lucrările admise trebuie să fie etichetate lizibil. Pe etichetă se vor trece următoarele date de identificare: nume artist, titlul lucrării, dimensiune, tehnică, an execuție, număr telefon contact și adresă de e-mail;
 • lucrările parietale admise trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere, iar în cazul în care suportul este special conceput pentru expunerea unei lucrări tridimensionale, acesta trebuie să însoțească lucrarea;
 • Lucrările tridimensionale trebuie să aibă amprenta la sol de maxim 2 mp și să fie manipulabile de maxim două persoane;

Înscrierea pentru selecție se va face online, în perioada 01 iulie – 15 august 2023, pe adresa de e-mail: office@uap.ro.

Înscrierea se va face pe baza următoarelor documente:

 • Formularul de înscriere, completat cu toate datele necesare (document Word)
 • 1 sau 2 imagini digitale color ale lucrării. Acestea trebuie să fie în format JPG și să aibă o rezoluție de 300 DPI.
 • Fotografia autorului

Calitatea imaginilor trimise poate influența rezultatul jurizării.

Prin formularul de înscriere autorii își dau acordul pentru utilizarea materialelor trimise exclusiv în scopul promovării Salonului.

Materialele trimise pentru înscriere nu vor fi returnate, ele intrând în arhiva organizatorilor.

Jurizarea lucrărilor de către organizatori se va face pe baza imaginilor trimise de către artişti.

Juriul își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerințelor prezentului Regulament.

Nu se admit contestații.

Rezultatul jurizării va fi comunicat pe site-ul UAP din România și pe pagina oficială de Facebook  în data de 01 septembrie 2023.

Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 01-15.09.2023, la sediul Uniunii Artiștilor Plastici din România, str. Băiculești, nr. 29, sector 1, cod poștal 013193, acestea vor fi însoțite de fișa de înscriere, borderou de predare-primire și borderou de restituire (completate în dublu exemplar).

Lucrările se restituie participanților la sfârșitul perioadei de expunere, conform calendarului, prin curier.

RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZATORILOR

 Comitetul de organizare îşi asumă următoarele:

Organizarea expoziţiei cu lucrările selecţionate;

Informarea corectă asupra calendarului expoziţiei;

Siguranţa lucrărilor din momentul primirii acestora;

Promovarea expoziţiei la nivel local, naţional şi internaţional;

Returnarea lucrărilor în calendarul propus;

Cheltuielile de expediere (trimitere) vor fi suportate de participanți, iar cele de returnare de organizatori;

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor în timpul transportului; Artiștii își pot asigura lucrările în mod individual.

RESPONSABILITĂŢILE PARTICIPANŢILOR

Participanţii îşi asumă următoarele:

Respectarea tuturor condiţiilor de participare;

Trimiterea tuturor materialele solicitate de organizatori;

Respectarea calendarului expoziţional;

Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în timpul transportului;

Informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a lucrării; 

CALENDARUL SALONULUI

 • DATA LIMITĂ PENTRU ÎNSCRIERE : 15.08.2023
 • DATA LIMITĂ PENTRU RĂSPUNSUL JURIZĂRII: 01.09.2023
 • INTERVALUL DE PRIMIRE A LUCRĂRILOR : 01-15.09.2023 
 • DURATA EXPOZIŢIILOR : 15.10 – 15.11.2023
 • RETURNAREA LUCRĂRILOR: 16-30.11.2023

ALTE OBSERVAŢII

Lucrările expuse nu pot fi comercializate pe durata expoziţiei;

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza expunerea acelor lucrări care diferă de imaginea trimisă spre jurizare.

 • Adresă de e-mail la care se vor trimite documentele necesare pentru înscriere: office@uap.ro
 • Relații suplimentare legate de expoziţie puteţi obţine de la următoarele persoane de contact:
 • Diana Roman:

Tel. 0745649748 / e-mail : office@uap.ro

PREȘEDINTE,

Prof.univ.dr Petru Lucaci