Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 27/09/2023

Scroll to top

Top

Hermeneutica Genezei @ Timișoara - UAP

Hermeneutica Genezei @ Timișoara
Nistor Laurențiu

Lansare albumul bilingv (română și engleză) Hermeneutica Genezei/ Hermeneutica Genezei-Hermeneutics of Genesis, Ediție 2019.
105 Planșe desen + 20 fotografii
O abordare științifică, estetică și simbolică asupra cosmosului,
Autor text/imagini Gabriel Kelemen 2018
Copertă/Concepție grafică Armand Acea

Recenzie,

Imago Mundi

Parcugând cartea, te duce gândul poate la Capela Sixtină, unde un Michelangelo făcea o hermeneutică a textului biblic cu încă multe simboluri nedescifrate de exegeți. “Hermeneutica Genezei” nu ilustrează fapte rămase în memoria colectivă, ci idei, secondat cu atenție de biolog (Zorica Langa) pentru a fi cât mai corect din punct de vedere științic în demersul mesajului său plastic, teoretic, care are mereu de la un capăt la altul al cărții (altimeri excelent pusă în pagină și ilustrată) ambivalența științifică și plastică a demonstrației vizualizate. 
De la păcatul originar a lui Adam la aparatul Golgi care generează “vacuole sferice, celule ca structuri de sfere concentrice, animată de vortexuri complexe de tip biochimic celula văzută ca sediu dual al unității viului cu neviul, în sensul teoriei elaborate de E. Macovski, întrunind deopotrivă triumviratul indisolubil materie-informație-viață în conexiunea arhetipală și simbolică ternară sferă-meandră-vortex”, Gabriel Kelemen găsește mijloace plastice adecvate și convingătoare pentru a-și îndeplini demonstrația duală. Deși poate, încă dezamăgitor pentru cel interesat de existența ființelor vii va descoperi că ultramiscroscoapele electronice de acum au pătruns mai puțin în adâncurile tainelor vieții, decât supertelescoapele spațiale care au ajuns, zic specialiștii, până la Big Bang, adică în urmă cu 13.500 miliarde de ani.

Paul Eugen Banciu 
Timișoara 2019