Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 02/12/2023

Scroll to top

Top

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ - UAP

Doctor

Președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România – Prof. univ. dr. Petru Lucaci,

in temeiul art. 15, alineatele 1),2) si 3) din Statutul Uniunii Artistilor Plastici din Romania, convoacă adunarea generală.

Adunarea Generala va avea loc la data de 20.05.2023 la adresa din Bucuresti, sect.1, Calea Grivitei, nr.28, (la sediul Universitatii Nationale de Arte Bucuresti), incepand cu orele 9,30.

Daca la prima convocare cvorumul de doua treimi nu este indeplinit, cea de-a doua adunare va avea loc la o ora, de la data tinerii primei adunari fara o alta convocare, la adresa din Bucuresti, sect.1, Calea Grivitei, nr. 28, (la sediul Universitatii Nationale de Arte Bucuresti), incepand cu orele 10,30, caz in care, hotararile pot fi luate cu majoritate simpla de voturi, indiferent de numarul membrilor prezenti din numarul total al membrilor delegati. Potrivit Statutului UAP. din Romania membrii care nu pot fi prezenti in Adunarea Generala, pot da mandat de reprezentare in forma scrisa unui alt reprezentant in Adunarea Generala.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1.Tinerea unui moment de reculegere in memoria artistilor plastici decedati ( 19.11.2022-20.05.2023);

2. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Director, aferent perioadei 19.11.2022-20.05.2023;

3. Proiectele culturale;

4. Prezentarea Raportului financiar-contabil ( bilantul/ 2022);

5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director conform Raportului financiar-contabil aferent anului 2022;

6. Proiectul de Buget pentru anul 2023;

7. Situatia cotizatiilor şi a altor datorii ale artiştilor faţă de UAP;

8. Situatia membrilor benefeciari ai Legii nr. 8/2006;

9. Propunere de suspendare sau excludere a mebrilor care nu au achitat cotizaţia;

10. Prezentarea Raportul Comisiei de cenzori aferent perioadei 19.11.2022-20.05.2023;

11. Prezentarea Raportului juridic aferent perioadei 19.11.2022-20.05.2023;

12. Prezentarea Raportului Comisiei de Onoare, Disciplina si Arbitraj , aferent perioadei 19.11.2022-20.05.2023;

13. Alegerea unei comisii pentru modificarea Statutului şi a Regulamentelor de Organizare şi funcţionare a UAP;

14. Validarea lucrarilor Comisiei Nationale de Primiri si Titularizari a U.A.P.;

15. Diverse.

Uniunea Artistilor Plastici din Romania

Presedinte,

Prof.univ.dr. Petru Lucaci