Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 23/09/2023

Scroll to top

Top

#31PUNCTȘIDELACAPĂT – 31. VLAD DRĂGHICI SĂVESCU @ Simeza - UAP

#31PUNCTȘIDELACAPĂT – 31. VLAD DRĂGHICI SĂVESCU @ Simeza
Nistor Laurențiu

Uniunea Artiștilor Plastici din România vă invită la vernisajul expoziției #31PUNCTȘIDELACAPĂT – 31. VLAD DRĂGHICI SĂVESCU – Vineri 1 noiembrie, orele 18.00 la Galeria Simeza din București.

„Aurel – Dinu – Ion
Ca o mare
şansă de supraviețuire artistică, la patru ani după absolvența bucureşteană din 1984, cei trei tineri artişti, veniți din extreme de hartă, îşi pregăteau un debut expozițional în terță. Atelier 35, subsolul Galeriei Orizont, devenise „groapaˮ cu pepite a optzeciştilor din frontal vizual. Rămaşi norocoşi în Capitală (e drept, la cazna repartiției şi la urcuşul traiului familial), i-a unit şi motivat pofta de „întrupareˮ, ca pariu al figurativului scuturat de ilustrativ-realism. A fost acum 31 de ani, un grup percutant, sinergic, triadic: sculptură-pictură-grafică.
Carierele celor trei, Vlad-S
ăvescu-Drăghici, secondați fiecare de soție (colege artiste), au avut apoi parcursuri şi încrengături sensibil diferite (…grade universitare, metodologii de restaurare ştiințifică, ambientare…). La pragul celui de al patrulea deceniu de creație, Trioul se reface ad-hoc pe simeza-Simezei, cu o reîntâmpinare amicală a subsemnatei, A.M.
Cuvinte, cheie-de-lectur
ă.

Aurel Vlad, SCULPTURAL: Om-Fiară, Nelinişte, Patos, Reconciliere.
Dinu S
ăvescu, PICTURAL: Semn arhaic, Ritmuri, Matrice decorativă, Focalizare.
Ion Dr
ăghici, GRAFIC: Psihodramă, Ecvestru livresc, Densitate duct, Suflu.

SUBSTITUT DE VERNISAJ: Aurelia MOCANU”